Sunday, 18 March 2012

Despair not, O Heart of mine.

 
Maayoos mat ho aye dil, dast-e-dua' utha kar,
Pherega na woh khali, dar se tujhe utha kar.

Tham ja, zara theher ja, abr-e-karam hai chhaya,
aayega tham thama kar, barsega jam jamakar.

'Alaykum Salam.

No comments:

Post a Comment